Mẹt nhỏ tự cuốn lụi bò lá lốt + Chả ram tôm đất nhỏ + trà tắc mật ong =160k   =>> giảm còn 149k

zalo-platform-site-verification=FyMa1TpsSry7mj97XlDYHGVOz7FhhYObDZ8n