Combo Siêu Cuốn (Phần 2 Người):

- Mẹt nhỏ tự cuốn lụi bò.

- Tré trộn xoài.

- Chả ram tôm đất.

- 1 Ly trà tắc mật ong