Hiện có 3 cửa hàng

CN1: 132 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Gò vấp

Cn2: 44 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình

CN3: 373 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp

Điện thoại : 02866768247 - 0898123139

h