Đơn hàng 90 cuốn đi số 1 lê duẩn

Bánh Cuốn tây sơnHôm nay bánh cuốn vẫn hoạt động như các ngày bình thường. Những đơn hàng lớn không còn là điều xa lạ đối với bánh cuốn nữa rồi.

Hôm nay bánh cuốn có đơn hàng lớn đi 1 lê duẩn, quận 1 hi đơn lớn nhưng không vì thế mà chất lượng giảm sút đâu nhé. Nhìn hộp bánh là muốn ăn ngay rồi

Nhìn là muốn mê mẩn ăn xong còn có tăm rồi khăn lạnh phục vụ cho cả nhà nữa số 1 luôn rồi nhé hỡi các bậc thượng đế

Bánh Cuốn tây sơn